söndag 2 juni 2013

Är sanningen sann - eller är den inte?

Sanning är sanningen - oavsett om ingen gillar den
Lögn är lögn - oavsett om alla gillar den

Det går inte att säga att sanningen är sanningen för en person men inte sanningen för en annan
Antingen är det sant - eller också är det inte det - och en av dem har fel (om inte båda har fel förstås och något helt annat är sant)
Lögn är aldrig sant - oavsett om hela världen går med på den
Se bara på vad nazifilosofin lyckades med!

Sanningen kan göra ont, den kan vara obehaglig och den kan vara skamfull - men det är sanningen och när du står för sanningen då kan du bli fri...

Ingen som går och rättfärdiggör sådant som är fel blir fri
oavsett om det är i ens eget liv eller utanför min egen sfär
för den personen "håller hand" med lögnen - och den måste alltid döljas och man måste alltid vara på vakt för att den ska skyddas
När man "lever i sanning" behöver man aldrig gömma något eller vara på sin vakt

Det betyder inte att man behöver "skylta med allt i sitt liv" bara leva i sanning.

När sanningen kommer i kapp en - efter man "levt i lögn" så blir det jobbigt - men om man i stället för att rättfärdiggöra sig själv eller försöka att gömma mer tar fram i ljuset det man kan - och med den/m man kan - och sedan tar de känslor av skam, ångest och fruktan (tex) låter dem rasa genom kroppen så kan man bli fri - och börja om i sanning.
Gud vill förlåta!

Med det säger jag god natt och önskar en god start på nästa vecka

Inga kommentarer: