lördag 21 februari 2015

Tack

Psaltaren 91:10-12

Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda,
för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar.
De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.

Inga kommentarer: