lördag 20 juni 2015

Tänk på att inte ha åsikter OM andra och deras liv...

men vill de ha dina åsikter kan du dela dem under förutsättning
att du har goda avsikter (inte samma sak som att acceptera allt
för att inte såra - ärlighet sårar mindre än oärlig vänlighet).
Vi har kraftens foto.

Inga kommentarer: