torsdag 9 juni 2016

Lugn och ro....?

"Tänk om lugnoch ro inte kommmer fastän alla omständigheter fallit på plats.
Tänk om det i stället fungerat så att när du hittar ditt lugn och ro, så
faller allt på plats."
                                  Tomas Lydal

Hittat hos Kaela

Inga kommentarer: