söndag 29 maj 2016

Hemsökt av stormar...

Du arma, som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst, se, med spetsglans vill jag nu mura dina stenar och giva dig grundvalar av safirer, 
jag vill göra dina tinnar av rubiner och dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar. 
                                                                     (Jesaja 54:11-12)

Inga kommentarer: