lördag 5 juli 2014

Att vänta gör alla smått apatiska - och det är inte mycket tankar i den.
Ibland känner jag frustration - men för det mesta är jag bara stilla.
Ibland kommer en tanke - eller något dyker upp som jag känner att jag kan dela, hålla med eller
känner att jag behöver det för att bearbeta något.
...annar sär det stilla - men en aning psykiskt stressande när jag känner att jag inte kan vila i väntan.

ungefär så - och det är i det/på den platsen jag befinner mig just nu. 

Inga kommentarer: